MU Thiên Quốc | TEST: 01/05 - OPEN: 03/05

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 207] 01-05-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 197] 01-05-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 193] 01-05-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 194] 01-05-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 175] 01-05-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 115] 01-05-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 94] 01-05-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 140] 01-05-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 135] 01-05-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 103] 01-05-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 135] 01-05-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 107] 01-05-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 103] 01-05-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 159] 01-05-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 600] 01-05-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 85] 01-05-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 87] 01-05-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 268] 01-05-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 286] 01-05-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 211] 01-05-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 237] 01-05-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 235] 01-05-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 224] 01-05-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 216] 01-05-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 196] 01-05-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 157] 01-05-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 164] 01-05-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 171] 01-05-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 220] 01-05-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 202] 01-05-2023
  Xem tất cả các bản tin