MU Thiên Quốc | TEST: 21/08 - OPEN: 23/08

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 269] 21-08-2018
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 1114] 21-08-2018
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 238] 21-08-2018
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 226] 21-08-2018
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 162] 21-08-2018
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 307] 21-08-2018
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 159] 21-08-2018
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 147] 21-08-2018
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 1146] 21-08-2018
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 174] 21-08-2018
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 159] 21-08-2018
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 158] 21-08-2018
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 184] 21-08-2018
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 399] 21-08-2018
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 2076] 21-08-2018
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 148] 21-08-2018
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1325] 21-08-2018
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 891] 21-08-2018
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1330] 21-08-2018
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 612] 21-08-2018
Giới thiệu sói tinh [đọc: 703] 21-08-2018
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 446] 21-08-2018
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 360] 21-08-2018
NPC trong game Mu Online [đọc: 2291] 21-08-2018
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 544] 21-08-2018
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 524] 21-08-2018
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 301] 21-08-2018
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 326] 21-08-2018
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 1536] 21-08-2018
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 2329] 21-08-2018
  Xem tất cả các bản tin